Οι αλυσίδες Markov Πρώτης Τάξης ως μοντέλα για τη δημιουργία διαδραστικών έργων με τη χρήση της γραφικής γλώσσας προγραμματισμού MAX/MSP.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Οι αλυσίδες Markov Πρώτης Τάξης ως μοντέλα για τη δημιουργία διαδραστικών έργων με τη χρήση της γραφικής γλώσσας προγραμματισμού MAX/MSP.

Μαρωνίδης, Δημήτριος

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Ηλεκτρονική μουσική -- Επεξεργασία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006-02-02


2015-10-16T09:26:15Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)