Τραγούδια Ανατολικής Ρωμυλίας (Σιναπλιώτικα).

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Τραγούδια Ανατολικής Ρωμυλίας (Σιναπλιώτικα).

Μιχαηλίδης, Νικόλαος

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006-05-19


2013-07-18T07:24:30Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)