Ο 'Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: βιοεργογραφία, μεταγραφές ή μουσικολογικές αναλύσεις των αναβαθμών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Ο 'Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: βιοεργογραφία, μεταγραφές ή μουσικολογικές αναλύσεις των αναβαθμών.

Ταπέ, Στέλλα

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

Μουσική, Βυζαντινή -- Μελέτη και διδασκαλία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-05-21


2016-03-07T13:19:49Z



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.