Ο 'Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: βιοεργογραφία, μεταγραφές ή μουσικολογικές αναλύσεις των αναβαθμών.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Ο 'Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: βιοεργογραφία, μεταγραφές ή μουσικολογικές αναλύσεις των αναβαθμών.

Ταπέ, Στέλλα

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

Μουσική, Βυζαντινή -- Μελέτη και διδασκαλία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-05-21


2016-03-07T13:19:49Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)