Προσδιορισμός μετρικής δομής Lerdahl and Jackendoff (1983) - Longuert - Higgins και Lee (1982).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Προσδιορισμός μετρικής δομής Lerdahl and Jackendoff (1983) - Longuert - Higgins και Lee (1982).

Σαρακατσιάνος, Αντώνιος

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Μουσική ανάλυση
Μουσικό μέτρο και ρυθμός
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2004-09-30


2016-03-16T07:40:04Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.