Προσδιορισμός μετρικής δομής Lerdahl and Jackendoff (1983) - Longuert - Higgins και Lee (1982).

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Προσδιορισμός μετρικής δομής Lerdahl and Jackendoff (1983) - Longuert - Higgins και Lee (1982).

Σαρακατσιάνος, Αντώνιος

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Μουσική ανάλυση
Μουσικό μέτρο και ρυθμός
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2004-09-30


2016-03-16T07:40:04Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)