Η Αθηναϊκή οπερέτα: συγκριτική μελέτη έργων των Θεόφραστου Σακελλαρίδη και Νίκου Χατζηαποστόλου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η Αθηναϊκή οπερέτα: συγκριτική μελέτη έργων των Θεόφραστου Σακελλαρίδη και Νίκου Χατζηαποστόλου.

Καραντώνη, Γεωργία

Κίτσιος, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-02-18


2016-03-16T10:15:48Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.