Υπολογιστικά μοντέλα αντίληψης ρυθμού: μοντέλο Longuet -Higgin & Lee και μοντέλο Povel & Essens.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Υπολογιστικά μοντέλα αντίληψης ρυθμού: μοντέλο Longuet -Higgin & Lee και μοντέλο Povel & Essens.

Σιδηράς, Χρήστος

Καμπουρόπουλος, Αιμίλιος

Διπλωματική εργασία

Μουσικό μέτρο και ρυθμός
Μουσική -- Ακουστική και φυσική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007-07-20
*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)