Το εξωτικό στοιχείο στην δυτική μουσική: ζητήματα αναπαράστασης της ετερότητας. Αισθητικές, κριτικές και αναλυτικές προσεγγίσεις σε ιστορική προοπτική.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Το εξωτικό στοιχείο στην δυτική μουσική: ζητήματα αναπαράστασης της ετερότητας. Αισθητικές, κριτικές και αναλυτικές προσεγγίσεις σε ιστορική προοπτική.

Κουκούλη, Αποστολία

Χάρδας, Κωνσταντίνος

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-03-17


2016-03-17T11:23:04Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)