Δημοτικά τραγούδια από τις Ριγγλάδες Κέρκυρας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Δημοτικά τραγούδια από τις Ριγγλάδες Κέρκυρας.

Σουφής, Σπυρίδων

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματικές εργασίες

Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Κέρκυρα
Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Κέρκυρα
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2002-03-27


2013-07-18T11:22:20Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.