Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: 1) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Occasional Papers on Antiquities 2, 2) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Volume 5, Occasional Papers on Antiquities 7, 3) Bothmer, D.von, The Amasis Painter and his World, Vase Painting on 6th century Athens.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: 1) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Occasional Papers on Antiquities 2, 2) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Volume 5, Occasional Papers on Antiquities 7, 3) Bothmer, D.von, The Amasis Painter and his World, Vase Painting on 6th century Athens.

Πενέτη, Αναστασία

Βουτυρά, Αλεξάνδρα

Διπλωματική εργασία

Ελλάδα -- Αρχαιότητες
Μουσική στην τέχνη
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2003-02-19


2016-04-15T05:45:30Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.