Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: 1) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Occasional Papers on Antiquities 2, 2) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Volume 5, Occasional Papers on Antiquities 7, 3) Bothmer, D.von, The Amasis Painter and his World, Vase Painting on 6th century Athens.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: 1) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Occasional Papers on Antiquities 2, 2) Greek Vases in the J.Paul Getty Museum, Volume 5, Occasional Papers on Antiquities 7, 3) Bothmer, D.von, The Amasis Painter and his World, Vase Painting on 6th century Athens.

Πενέτη, Αναστασία

Βουτυρά, Αλεξάνδρα

Διπλωματική εργασία

Ελλάδα -- Αρχαιότητες
Μουσική στην τέχνη
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2003-02-19


2016-04-15T05:45:30Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)