Ο εορτασμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου: μουσικολογικές προσεγγίσεις.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο εορτασμός του Μεγάλου Κωνσταντίνου: μουσικολογικές προσεγγίσεις.

Ποιμενίδου, Μαρίνα

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική, Βυζαντινή

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2016-06-24


2016-07-08T12:33:28Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)