Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: α) Johannes Burow -Der Antimenesmaler, β) J. D. Beazley -Der Berliner Maler, γ) J. D. Beazley -Der Pan Maler.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Τα μουσικά θέματα στα βιβλία: α) Johannes Burow -Der Antimenesmaler, β) J. D. Beazley -Der Berliner Maler, γ) J. D. Beazley -Der Pan Maler.

Γκιλιοπούλου, Χιονία

Βουτυρά, Αλεξάνδρα

Διπλωματική εργασία

Μουσική στην τέχνη
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2002-09-30


2016-10-03T08:36:56Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)