Η συμβολή της σχολικής μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνικοποίηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η συμβολή της σχολικής μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνικοποίηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Σιδέρη, Φωτεινή

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-10-16


2016-10-19T08:34:28Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.