Η επίδραση ενός προγράμματος μουσικοκινητικής στη γνωστική, ψυχοκινητική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη παιδιών τριών ετών σε Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η επίδραση ενός προγράμματος μουσικοκινητικής στη γνωστική, ψυχοκινητική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη παιδιών τριών ετών σε Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης.

Τσιγάρα, Ευτέρπη - Ειρήνη

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
Εκπαίδευση, Προσχολική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-06-06


2017-06-13T08:02:53Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.