Η επίδραση ενός προγράμματος μουσικοκινητικής στη γνωστική, ψυχοκινητική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη παιδιών τριών ετών σε Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Η επίδραση ενός προγράμματος μουσικοκινητικής στη γνωστική, ψυχοκινητική, συναισθηματική, κοινωνική ανάπτυξη παιδιών τριών ετών σε Μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης.

Τσιγάρα, Ευτέρπη - Ειρήνη

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
Εκπαίδευση, Προσχολική
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-06-06


2017-06-13T08:02:53Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)