Μεθοδολογία ταξινόμησης, αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης του αρχείου δημοτικής μουσικής.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μεθοδολογία ταξινόμησης, αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης του αρχείου δημοτικής μουσικής.

Τριανταφυλλίδης, Δημήτριος

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτικό τραγούδια -- Ελλάδα
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-06-22


2017-06-27T08:43:18Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)