Μουσικοποιητικά μοντέλα στις κυπριακές φωνές και στο παιδικό τραγούδι.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μουσικοποιητικά μοντέλα στις κυπριακές φωνές και στο παιδικό τραγούδι.

Παπακυριακού, Στυλιανή

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Κύπρος
Παιδικό τραγούδι
Δημοτικά τραγούδια -- Κύπρος
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-06-22


2017-06-27T10:30:55Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.