Μουσικοποιητικά μοντέλα στις κυπριακές φωνές και στο παιδικό τραγούδι.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μουσικοποιητικά μοντέλα στις κυπριακές φωνές και στο παιδικό τραγούδι.

Παπακυριακού, Στυλιανή

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Κύπρος
Παιδικό τραγούδι
Δημοτικά τραγούδια -- Κύπρος
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-06-22


2017-06-27T10:30:55Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)