Μία έρευνα σχετικά με το ιδίωμα της Φασματικής μουσικής και τη λειτουργικότητα της φασματικής ανάλυσης μέσω MaxMSP Jitter.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Μία έρευνα σχετικά με το ιδίωμα της Φασματικής μουσικής και τη λειτουργικότητα της φασματικής ανάλυσης μέσω MaxMSP Jitter.

Καρυστηναίος, Εμμανουήλ - Νικόλαος

Παπαγεωργίου, Δημήτριος

Διπλωματική εργασία

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-09-21


2017-09-22T11:09:12Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.