Μία έρευνα σχετικά με το ιδίωμα της Φασματικής μουσικής και τη λειτουργικότητα της φασματικής ανάλυσης μέσω MaxMSP Jitter.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Μία έρευνα σχετικά με το ιδίωμα της Φασματικής μουσικής και τη λειτουργικότητα της φασματικής ανάλυσης μέσω MaxMSP Jitter.

Καρυστηναίος, Εμμανουήλ - Νικόλαος

Παπαγεωργίου, Δημήτριος

Διπλωματική εργασία

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-09-21


2017-09-22T11:09:12Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)