Τραγούδια και χοροί της Ανατολικής Ρωμυλίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Τραγούδια και χοροί της Ανατολικής Ρωμυλίας.

Τριγκίδης, Νικόλαος

Καϊμάκης, Ιωάννης
Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία

Διπλωματική εργασία

ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Ανατολική Ρωμυλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2001-11-14


2013-07-22T10:26:12Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.