Ψάρι στο βουνό κι αλάφι στο ποτάμι.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share2017 (EN)
Ψάρι στο βουνό κι αλάφι στο ποτάμι.

Χασάπη, Βέτα (τραγούδι) = Chasapi, Veta (singer)

Recording, oral

Χαλκιδική
Chalkidiki
Ιερισσός
Ierissos
Κλέφτικα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2017-12-20


2017-12-20T10:59:26Z

Αρχείο Χρηστάρα Παναγιώτα - Χαρά = Archive Christara Panayota - Chara*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)