Αξιολόγηση της ποιότητας ήχου ορχηστρικής μουσικής βασισμένης σε μίξη εικονικών οργάνων (MIDI).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Αξιολόγηση της ποιότητας ήχου ορχηστρικής μουσικής βασισμένης σε μίξη εικονικών οργάνων (MIDI).

Παπαμήτσος, Διονύσιος

Παπαδέλης, Γεώργιος

Διπλωματική εργασία

Sound -- Recording and reproducing -- Digital techniques
MIDI controllers
Ήχος -- Ηχογράφηση και αναπαραγωγή - ψηφιακές τεχνικές
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2018-02-16


2018-02-21T12:23:22Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.