Μουσικές χειρονομίες, μορφασμοί προσώπου και κινήσεις στην πιανιστική εκτέλεση.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Μουσικές χειρονομίες, μορφασμοί προσώπου και κινήσεις στην πιανιστική εκτέλεση.

Ζήκου, Αικατερίνη

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Πιάνο -- Εκτέλεση
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2018-02-26


2018-03-12T12:29:22Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.