Δημοτικά τραγούδια Θεσσαλίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Δημοτικά τραγούδια Θεσσαλίας

Γκουντινάκη, Αναστασία

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Θεσσαλία
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Θεσσαλία
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007-06-01


2013-07-24T11:30:26Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)