Νευροψυχολογία και μουσική εκπαίδευση: μορφολογικές και λειτουργικές επιδράσεις στο συναισθηματικό εγκέφαλο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Νευροψυχολογία και μουσική εκπαίδευση: μορφολογικές και λειτουργικές επιδράσεις στο συναισθηματικό εγκέφαλο.

Λίζος, Αλέξιος

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Νευροψυχολογία
Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-09-18


2013-07-05T11:32:17Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.