Τραγούδια Ανατολικής Θράκης από το χωριό Πεδινό, Κιλκίς.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Τραγούδια Ανατολικής Θράκης από το χωριό Πεδινό, Κιλκίς.

Νοταρά, Φανή

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εργασία

Δημοτική μουσική -- Ελλάδα -- Κιλκίς
ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Δημοτικά τραγούδια -- Ελλάδα -- Κιλκίς

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006-08-24


2013-07-26T08:36:24Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)