Νευροψυχολογία και μουσική εκπαίδευση: μορφολογικές και λειτουργικές επιδράσεις στο συναισθηματικό εγκέφαλο.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Νευροψυχολογία και μουσική εκπαίδευση: μορφολογικές και λειτουργικές επιδράσεις στο συναισθηματικό εγκέφαλο.

Λίζος, Αλέξιος

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Νευροψυχολογία
Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-09-18


2013-07-05T11:32:17Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)