Ψυχομετρική αξιολόγηση ερωτηματολογίου για τις στάσεις γονέων σχετικά με το μάθημα της μουσικής: πιλοτική έρευνα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ψυχομετρική αξιολόγηση ερωτηματολογίου για τις στάσεις γονέων σχετικά με το μάθημα της μουσικής: πιλοτική έρευνα.

Μανανά, Μαρία

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Αξιολόγηση
Ψυχομετρία
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Μουσική στην εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-03-21


2013-08-22T09:20:23Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.