Σωματικά προβλήματα των πιανιστών: από την πάθηση, στη μάθηση και την πληροφόρηση. Προτεινόμενες μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης βάσει έρευνας, καταγραφής και αιτιολογίας των προβλημάτων των πιανιστών.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σωματικά προβλήματα των πιανιστών: από την πάθηση, στη μάθηση και την πληροφόρηση. Προτεινόμενες μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης βάσει έρευνας, καταγραφής και αιτιολογίας των προβλημάτων των πιανιστών.

Τσιγάρα, Μαρία

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Pianists -- Health and hygiene
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2011-11-10


2013-08-22T10:48:58Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.