Σωματικά προβλήματα των πιανιστών: από την πάθηση, στη μάθηση και την πληροφόρηση. Προτεινόμενες μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης βάσει έρευνας, καταγραφής και αιτιολογίας των προβλημάτων των πιανιστών.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Σωματικά προβλήματα των πιανιστών: από την πάθηση, στη μάθηση και την πληροφόρηση. Προτεινόμενες μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης βάσει έρευνας, καταγραφής και αιτιολογίας των προβλημάτων των πιανιστών.

Τσιγάρα, Μαρία

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Pianists -- Health and hygiene
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2011-11-10


2013-08-22T10:48:58Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)