Παράδοση και νεωτερισμός στο συνθετικό έργο του Σόλωνα Μιχαηλίδη.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Παράδοση και νεωτερισμός στο συνθετικό έργο του Σόλωνα Μιχαηλίδη.

Κυριακίδου, Αντιγόνη

Νίκα-Σαμψών, Ευανθία

Διπλωματική εξέταση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007-06-27


2013-07-08T08:48:48Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)