Η Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) και οι κορυφαίοι εκπρόσωποί της: Χρυσάφης ο νέος, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσιος ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης ο μελωδός.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) και οι κορυφαίοι εκπρόσωποί της: Χρυσάφης ο νέος, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσιος ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης ο μελωδός.

Λαμπρινόπουλος, Σπυρίδων

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εξέταση

Μπερεκέτης, Πέτρος, -- ο Μελωδός
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Γερμανός, -- Μητροπολίτης Νέων Πατρών
Μουσική, Βυζαντινή -- Μελέτη και διδασκαλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2005-06-14


2013-09-17T07:11:01Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.