Η Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) και οι κορυφαίοι εκπρόσωποί της: Χρυσάφης ο νέος, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσιος ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης ο μελωδός.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Η Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) και οι κορυφαίοι εκπρόσωποί της: Χρυσάφης ο νέος, Γερμανός Νέων Πατρών, Μπαλάσιος ιερεύς, Πέτρος Μπερεκέτης ο μελωδός.

Λαμπρινόπουλος, Σπυρίδων

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εξέταση

Μπερεκέτης, Πέτρος, -- ο Μελωδός
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Γερμανός, -- Μητροπολίτης Νέων Πατρών
Μουσική, Βυζαντινή -- Μελέτη και διδασκαλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2005-06-14


2013-09-17T07:11:01Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)