η Αγγλική Όπερα κατά την περίοδο 1650-1750.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2001 (EN)
η Αγγλική Όπερα κατά την περίοδο 1650-1750.

Αγγελίδου, Σοφία

Νίκα-Σαμψών, Ευανθία

Διπλωματική εξέταση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Όπερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2001-06-27


2013-07-08T09:35:15Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)