Οι τελευταίες σονάτες για πιάνο του L.V. Beethoven: ιστορικές, μορφολογικές και στυλιστικές προσεγγίσεις.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Οι τελευταίες σονάτες για πιάνο του L.V. Beethoven: ιστορικές, μορφολογικές και στυλιστικές προσεγγίσεις.

Λαναρά, Αγγελική

Στεφάνου, Δανάη-Μαρία

Διπλωματικη εξέταση

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2009-06-24


2013-09-19T09:43:50Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.