Πρωτοποριακές τάσεις στην μουσική του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα μετά το 1945 (μέχρι το 1970 περίπου).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Πρωτοποριακές τάσεις στην μουσική του 20ού αιώνα και ιδιαίτερα μετά το 1945 (μέχρι το 1970 περίπου).

Πολυχρονιάδης, Γεώργιος

Γιάννου, Δημήτριος

Διπλωματική εξέταση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2004-04-28


2013-09-20T07:25:58Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.