Τα εισόδεια της Θεοτόκου: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων. Παλαιογραφική συγκριτική μελέτη του Δοξαστικού "Μετά το τέχθηναι σε".

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τα εισόδεια της Θεοτόκου: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων. Παλαιογραφική συγκριτική μελέτη του Δοξαστικού "Μετά το τέχθηναι σε".

Μαυρομουστάκη, Παναγιώτα

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

Μαρία, Θεοτόκος -- Μουσική
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-06-20


2013-09-23T08:00:20Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.