Τα εισόδεια της Θεοτόκου: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων. Παλαιογραφική συγκριτική μελέτη του Δοξαστικού "Μετά το τέχθηναι σε".

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Τα εισόδεια της Θεοτόκου: μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων. Παλαιογραφική συγκριτική μελέτη του Δοξαστικού "Μετά το τέχθηναι σε".

Μαυρομουστάκη, Παναγιώτα

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

Μαρία, Θεοτόκος -- Μουσική
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-06-20


2013-09-23T08:00:20Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)