Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα: βιογραφία, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτιδα: βιογραφία, μεταγραφές και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων τροπαρίων.

Αναστασιάδου, Φωτεινή

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Φωτεινή, -- η Σαμαρείτισα, Αγία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-06-20


2013-09-23T09:44:22Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.