δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο Ακάθιστος Ύμνος.

Καλλιπολίτη, Ελισσάβετ-Στυλιανή

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική Εξέταση

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ / ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Ακάθιστος ΄Υμνος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-12-15


2013-09-24T07:18:45Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.