Φύλο και Μουσική: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της μουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Φύλο και Μουσική: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της μουσικής ψυχολογίας και εκπαίδευσης.

Τσουκαλά, Αγορίτσα

Λαπιδάκη, Ελένη

Διπλωματική εξέταση

Μουσική -- Ψυχολογικές απόψεις
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική -- Διδασκαλία και μελέτη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2002-06-06


2013-09-30T07:51:41Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)