Η εξέλιξη του δακτυλισμού στα πληκτροφόρα όργανα από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η εξέλιξη του δακτυλισμού στα πληκτροφόρα όργανα από το 16ο μέχρι το 19ο αιώνα.

Δημοσθένους, Μαρία

Νίκα-Σαμψών, Ευανθία

Διπλωματική εξέταση

Πιάνο, Μουσική για -- Ερμηνεία (Φράση, εναλλαγές τόνων, κλπ.)
Keyboard instruments -- Methods
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2002-06-12


2013-09-30T08:59:19Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.