Το ποντιακό τραγούδι: μουσικές καταγραφές, επεξεργασίες.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Το ποντιακό τραγούδι: μουσικές καταγραφές, επεξεργασίες.

Χουσουρίδου, Χάρις

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εξέταση

Παραδοσιακή μουσική -- Πόντος
Παραδοσιακά τραγούδια, Ποντιακά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008-06-25


2013-07-08T10:28:46Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.