Η συμβολή του Μπαλασίου Ιερέως στην Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) με ειδική αναφορά στις Μεγάλες Δοξολογίες Του.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η συμβολή του Μπαλασίου Ιερέως στην Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) με ειδική αναφορά στις Μεγάλες Δοξολογίες Του.

Μιχαλακόπουλος, Κωνσταντίνος

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εξέταση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική, Βυζαντινή -- Μελέτη και διδασκαλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006-03-22


2013-09-30T09:04:14Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.