Η συμβολή του Μπαλασίου Ιερέως στην Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) με ειδική αναφορά στις Μεγάλες Δοξολογίες Του.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η συμβολή του Μπαλασίου Ιερέως στην Αναγέννηση της βυζαντινής μουσικής (1650-1720) με ειδική αναφορά στις Μεγάλες Δοξολογίες Του.

Μιχαλακόπουλος, Κωνσταντίνος

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εξέταση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική, Βυζαντινή -- Μελέτη και διδασκαλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006-03-22


2013-09-30T09:04:14Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)