Μουσική στον 20ό αιώνα με έμφαση τα έργα που γράφτηκαν για περισσότερα από ένα πιάνο.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Μουσική στον 20ό αιώνα με έμφαση τα έργα που γράφτηκαν για περισσότερα από ένα πιάνο.

Βενιώτα, Κυριακή

Καϊμάκης, Ιωάννης

Διπλωματική εξέταση

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πιάνο, Μουσική για

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2004-06-23


2013-09-30T11:50:33Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)