Τάσεις και οι νεωτερισμοί των Ρωσικών Μπαλέτων κατά τον πρώιμο 20ο αιώνα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Τάσεις και οι νεωτερισμοί των Ρωσικών Μπαλέτων κατά τον πρώιμο 20ο αιώνα.

Βεντούρη, Μαρία-Ευαγγελία

Νίκα-Σαμψών, Ευανθία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μπαλέτο -- Ρωσία
Χορός -- Ρωσία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2013-09-13


2013-10-02T06:35:23Z*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.